Ежедневни нови случаи

Общо потвърдено

Ежедневни смъртни случаи

Тотални смъртни случаи

Ежедневно възстановени

Общо възстановени

confirmed
deaths
recovered
Slovakia
1965
28
1523