Daily New Cases

Total Confirmed

Daily Deaths

Total Deaths

Daily Recovered

Total Recovered

confirmed
deaths
recovered
Hubei
68135
4512
63623
Guangdong
1645
8
1631
Hong Kong
1299
7
1161
Henan
1276
22
1254
Zhejiang
1269
1
1267
Hunan
1019
4
1015
Anhui
991
6
985
Heilongjiang
947
13
934
Jiangxi
932
1
931
Beijing
929
9
613
Shandong
792
7
785
Shanghai
718
7
688
Jiangsu
654
0
654
Sichuan
598
3
581
Chongqing
582
6
574
Fujian
363
1
360
Hebei
349
6
337
Shaanxi
321
3
313
Guangxi
254
2
252
Inner Mongolia
244
1
237
Tianjin
199
3
194
Shanxi
199
0
198
Yunnan
187
2
183
Hainan
171
6
165
Gansu
167
2
159
Liaoning
159
2
150
Jilin
155
2
153
Guizhou
147
2
145
Xinjiang
76
3
73
Ningxia
75
0
75
Macau
46
0
45
Qinghai
18
0
18
Tibet
1
0
1