Daily New Cases

Total Confirmed

Daily Deaths

Total Deaths

Daily Recovered

Total Recovered

confirmed
deaths
recovered
Hubei
68135
4512
63623
Hong Kong
1655
10
1254
Guangdong
1650
8
1636
Henan
1276
22
1254
Zhejiang
1270
1
1267
Hunan
1019
4
1015
Anhui
991
6
985
Heilongjiang
947
13
934
Jiangxi
932
1
931
Beijing
929
9
752
Shandong
793
7
785
Shanghai
732
7
691
Jiangsu
654
0
654
Sichuan
599
3
590
Chongqing
583
6
576
Fujian
363
1
361
Hebei
349
6
340
Shaanxi
321
3
315
Guangxi
254
2
252
Inner Mongolia
249
1
237
Tianjin
203
3
195
Shanxi
201
0
198
Yunnan
188
2
183
Hainan
171
6
165
Gansu
167
2
165
Liaoning
164
2
150
Jilin
155
2
153
Guizhou
147
2
145
Xinjiang
77
3
73
Ningxia
75
0
75
Macau
46
0
45
Qinghai
18
0
18
Tibet
1
0
1