Καθημερινές νέες περιπτώσεις

Συνολικά επιβεβαιωμένο

Καθημερινές Θάνατοι

Συνολικοί θάνατοι

Καθημερινά ανακτάται

Σύνολο ανάκτησης

confirmed
deaths
recovered
Slovakia
1965
28
1523