Codziennie nowe skrzynki

Razem potwierdzone

Codzienne Śmierci

Pełne Śmierci

Dziennie Zwrócony

Ogółem odzyskane

confirmed
deaths
recovered
Sao Tome and Principe
741
14
325