Codziennie nowe skrzynki

Razem potwierdzone

Codzienne Śmierci

Pełne Śmierci

Dziennie Zwrócony

Ogółem odzyskane

confirmed
deaths
recovered
Slovakia
1965
28
1523