Dagliga nya fall

Totalt bekräftat

Dagliga dödsfall

Totala dödsfall

Dagligen återhämtat

Totalt återhämtat

confirmed
deaths
recovered
Slovakia
1965
28
1523