Nové nové prípady

Celkom potvrdené

Denné úmrtia

Celkový počet úmrtí

Denne obnovené

Celkom získané späť

confirmed
deaths
recovered
Slovakia
1965
28
1523