คดีใหม่ประจำวัน

รวมได้รับการยืนยัน

เสียชีวิตทุกวัน

รวมคนตาย

กู้คืนทุกวัน

กู้คืนทั้งหมด

confirmed
deaths
recovered
Sao Tome and Principe
741
14
325