คดีใหม่ประจำวัน

รวมได้รับการยืนยัน

เสียชีวิตทุกวัน

รวมคนตาย

กู้คืนทุกวัน

กู้คืนทั้งหมด

confirmed
deaths
recovered
Slovakia
1965
28
1523